Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застрахователните компании покриват следните разходи: