При щета по имуществена застраховка

Не пристъпвайте към ремонтиране на увреденото имущество преди да изпратите уведомление за щета и да бъде извършен оглед от застрахователя