Селскостопански застраховки

Застраховка на земеделски култури

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.
Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:
– Градушка и в комбинация с нея;
– Буря и проливен дъжд;
– Пожар на корен;
– Осланяване;
– Измръзване/изтегляне.

Застраховка на Селскостопански животни

Тази застраховка покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.
По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.
Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря със застрахователните компании съобразно с пазарната конюнктура.