Гражданска отговорност

Безплатна доставка до 1 работен ден

Ако поръчката/плащането се извърши извън работно време, уикенд, официални празници и/или доставката се извършва в малки населени места е възможно документите да пристигнат до 3 работни дни.

Плащане при доставка или онлайн

Плащане и взимане от наш офис

Следене и напомняне за изтичащи застраховки и предстоящи вноски

Възможност за издаване на вноска

Заплатете вашата вноска по гражданската си отговорност:

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

При събития, настъпили на територията на Република България:
– за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
– за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз важат минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение “Зелена карта” (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).
За останалите държави, членки на споразумението “Зелена карта” – Албания, Босна и Херцеговина,  Македония, Израел, Молдова, Мароко, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.
Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

При сключване на Застраховка Гражданска отговорност е необходимо да предоставите копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона).

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.
За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.
Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението “Зелена карта”. Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

При доставка: Еднократно плащане – осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставена застрахователната полица, стикер и всички останали документи от куриер. Плащане на вноски – осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставен стикера за съответния заплатен период.
По банка: Плащането се осъществява по банков път, към сметка в Алианц Банк България , Титуляр: СТАР ИНС ЗБ ООД , IBAN: BG92BUIN95615100553733. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.
При лично получаване в наш офис: Еднократно плащане – осъществява се при получаване, когато ви бъде дадена застрахователната полица, стикер и всички останали документи от наш служител. Плащане на вноски – осъществява се при получаване, когато ви бъде даден от наш служител стикера за съответния заплатен период.

Полицата, стикера (отрязък от знак) и всички необходими документи се изпращат безплатно на посочен от вас адрес, в срок до 3 работни дни след извършеното плащане, ако е по банков път.
При плащане на вноски, доставките на стикера (отрязък от знак) се извършват след плащане на поредната вноска и са безплатни.
Полицата, стикера (отрязък от знак) и всички необходими документи могат да ви се предават и в наш офис. Това важи, както за издаване на нови застрахователни полици, така и за обслужване на поредни вноски.

Информационни документи за задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”.

Протокол ПТП