Застраховки живот

Договорите за застраховка Живот се сключват срещу събития,
свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице.Основна застрахователна сума – минимален размер 2000лв. / 1000 долара /1000 евро, а максимален размер – по договаряне . По индивидуалните застраховки се застраховат здрави лица от 0 до 70 – годишна възраст. Застраховките живот могат да бъдат с рисков характер или с рисков и спестовен с възможност за инвестиции в различни финансови инструменти.