При щета по автомобилна застраховка

АКО СЕ СЛУЧИ ПТП

… или друго застрахователно събитие, запазете спокойствие и следвайте указанията, описани по-долу.
Можете да попълните двустранен протокол при следните условия:
1. и двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината;
2. няма пострадали лица (дори и леко);
3. в ПТП са участвали само две превозни средства;
4. и двата автомобила са в движение и щетите не са големи;
5. не е увредено чуждо имущество извън това на участниците в ПТП;
6. никой от участиците в ПТП не е употребил алкохол;
7. не сте самокатастрофирали.

А ПРИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УВЕДОМЯВАТ ОРГАНИТЕ НА МВР, КАТ ИЛИ ДР. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН (112);
УВЕДОМЯВАНЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ, КОЯТО Е ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ЛИЦЕТО ПРИЧИНИЛО ПТП ЗА НАСТЪПИЛОТО СЪБИТИЕ;
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОГЛЕД НА МПС ПО ИНСТРУКЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ НА ЛИЦЕТО ПРИЧИНИЛО ПТП;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА:
1. Двустранен протокол или протокол съставен от органите на реда;
2. Застраховка Гражданска отговорност с вносните бележки към нея;
3. Шофьорска книжка;
4. Синия контролен талон с точки или акт;
5. Голям и малък талон на МПС;
6. Документ за технически преглед;
7. Удостоверение за банкова сметка на собственика по талон.

Двустранен протокол

При ПТП
• Незабавно ни уведомете (0700 202 77) ;
• В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея (Спешният телефон на компанията);
• Свържете се с тел. 112. Ако ПТП – то е леко, може да се състави Двустранен констативен протокол(свалете от тук). В останалите случаи трябва да изчакате компетентните органи на КАТ, които да ви издадат констативен протокол;
• В ТРИДНЕВЕН срок от настъпване на ПТП –то трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представя за оглед.

При Кражба на цялото МПС
• Незабавно ни уведомете (0700 202 77);
• Незабавно се свържете с тел. 112, за да регистрирате кражбата;
• Уведомете Застрахователя за събитието;
• ПРИ КРАЖБА НА ЦЯЛОТО МПС, моля обърнете особено внимание всички ключове и документи на автомобила да са във Вас. В случай, че установите липса на документ или ключ преди да съобщите на Застрахователя, се посъветвайте с наш представител;

При щети на паркинг и Злоумишлени действия
• Незабавно ни уведомете (0700 202 77);
• В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея(Спешният телефон на компанията);
• Свържете се с тел. 112;
• В ТРИДНЕВЕН срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представи за оглед;
Моля, да имате предвид че завеждането на повече от три детайла при щети на паркинг е неудачно и би могло да доведе до отказ от Застрахователя за изплащане на обезщетение.
Необходими документи при оглед на автомобила в застрахователната компания:
• Застрахователна полица;
• Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача;
• Талон за ГТП – АКТУАЛЕН !!!!
• Малък талон на автомобила;
• Лична карта на водача;
• Удостоверение за банкова сметка на собственика по талон (ако щетата се завежда по експертна оценка или в определени случаи).

• Незабавно ни уведомете (0700 202 77);
• Свържете се със Спешният телефон на компанията, за да ви бъде изпратен екип на Пътна помощ.