Транспортни застраховки

Карго

Застраховка „Товари по време на превоз“ защитава Вашите товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации. Застраховка „Товари по време на превоз“ може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице, производител и търговец на стокa, което извършва търговия със стоки и превозващо товари.
Какво може да бъде застраховано?
Всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен,
въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

Отговорност на превозвача/ ЧМР Застраховка

Липса или повреда на товара при автомобилни превози в страната и чужбина. Застраховка “Отговорност на автомобилен превозвач” е предназначена за транспортни фирми с лиценз за извършване на международни автомобилни превози и превози с товарни автомобили на територията на Република България.
Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач за цялостна или частична липса или повреда на товара.