Автокаско

Безплатна доставка до 1 работен ден

Ако поръчката/плащането се извърши извън работно време, уикенд, официални празници и/или доставката се извършва в малки населени места е възможно документите да пристигнат до 3 работни дни

Плащане при доставка или онлайн

Плащане и взимане от наш офис

Следене и напомняне за изтичащи застраховки и предстоящи вноски

Следене и напомняне за изтичащи застраховки Автокаско и предстоящи вноски

Възможност за получаване на документите по имейл, в електронен вариант

Съдействие при завеждане на щети

Преференциален доверен сервиз

Възможност за издаване на вноска.

Заплатете вашата вноска по застраховка Автокаско

АВТОКАСКО

Застраховка Автокаско е предназначена за сухопътните моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета. Тази застраховката покрива пълна загуба или частична щета на Вашето МПС, следствие на настъпили застрахователни събития по покритите рискове, които Вие сте избрали и посочили във Вашата полица.

Застраховка “Каско” на МПС може да покрива всички или част от посочените по-долу рискове, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство:

  • пожар
  • Природни бедствия
  • ПТП
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж

Някои застрахователни компании предлагат и допълнителни покрития, които биха могли да бъдат следните, но не само:

  • Умишлен палеж и взривяване
  • Покритие за гумите на автомобилите
  • Разнообразни варианти за ползване на пътна помощ

Покритието по застраховка Каско е валидно за територията на Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „зелена карта“, както следва: Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция

След сключване на застраховката, ако не подновявате текуща полица Каско (без прекъсване) е необходимо да извършите оглед на автомобила в един от центровете на застрахователя.

• Официален сервиз – в зависимост от възрастта на автомобила или ЗС;
• Доверен сервиз – Без значение от възрастта;
• Експертна оценка – Без значение от възрастта;.

• ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА – Застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.
ВАЖНО: При застрахователно събитие се изплаща обезщетение пропорционално на действителната стойност на автомобила към датата на събитието.