При щета по здравна застраховка, злополука и живот

Издаване на необходими документи за установяване и доказване на причинени травми или друг вид застрахователни покрития настъпили в следствие на застрахователно събитие:

  • Амбулаторен лист (личен лекар);
  • Епикриза (специалист лекар);
  • При пътуване в чужбина и сключване  на такъв тип застраховка- свързване със спешен телефон за  съдействие.