Фирмени кредити

Търсите най-доброто финансово решение за вашия бизнес?

Нуждаете се от експертно мнение при избора на банков продукт?

Трябва ви консултация при подготовката на документи за кандидатстване за кредит?

Ние ще ви намерим най-добрия вариант, базиран на вашите конкретни потребности от финансиране – по отношение на размер, погасителен план, срок на кредита.

Какви са различните видове фирмени кредити?

Стандартен кредит за оборотни средства

Овърдрафт

Револвиращ кредит

Факторинг

Стандартен инвестиционен кредит

Кредити за стопански субекти

които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз

Етапи при кандидатстване и одобрение на фирмен кредит:

Ще обсъдим подробно Вашата ситуация и бюджет, за да определим максималния размер на кредита, който бихте могли да изтеглите.

Ще обясним цялата документация, която ще е необходима.

Ще намерим идеалната банка за Вас и ще управляваме процеса на кандидатстване и одобрение вместо Вас. Ще го направим възможно най-опростено.

Ще проследим процеса на одобрение на кредита в избраната от вас банка и ще ви уведомим, когато кредита бъде одобрен.

Банките, с които работим:

Изичислете всичко, което Ви интересива по Вашия кредит.

Получете безплатна кредитна консултация още сега.