Имуществено застраховане

Запитване за цена

Моля отговорете точно на долу зададените въпроси и получете преференциална за вас оферта с начислени отстъпки.

Вид на обекта на застраховане: *

В случай, че изберете Други, отбележете:
Етажност на обекта на застраховане по нотариален акт *
Година на  построяване на обекта на застраховане по нотариален акт *
Точен адрес на обекта на застраховане по нотариален акт *
Квадрати на обекта на застраховане по нотариален акт *

Данни за собственика по нотариален акт на обекта на застраховане

3 имена *
Имейл *
ЕГН *
Адрес по лична карта *

Ако e фирма:

Име
ЕИК
МОЛ
Адрес

Ако обекта е нает

Имена на собственика
Имена на наемателя
Застрахователна стойност на недвижимото имущество, което ще бъде обект на застраховане
Застрахователна стойност на движимото имущество, което ще бъде обект на застраховане
Цел на използване на обекта на застраховане
Допълнителна информация, ако има друго важно нещо, което трябва да бъде включено към застрахователната полица.
Начин на заплащане на застрахователната премия
Моля въведете вашия телефонен номер
Въведете номер на индигирана карта (ако нямате поръчайте безплатно ТУК) *
2 имена за легитимация

 

 
Политика за поверителност *

ЗАЯВЕТЕ И ВЗЕМЕТЕ ВАШАТА PREMIUM CARD НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО