Плащане на вноска за Автокаско

Данни за плащане на вноска

Номер на полица *
Регистарционен номер *
Номер на талон на МПС *
Телефонен номер *
Имейл *
Номер на индигирана карта (ако нямате поръчайте безплатно ТУК) *
2 Имена на титуляр с индигирана карта *

Проверка за статус на полица и плащане на вноски може да се извърши със следните застрахователи:

 • ЗАД Армеец
 • ЗАД Алианц
 • ЗД Бул Инс АД
 • ЗАД Булстрад
 • ЗАД ДЗИ
 • ЗД Дженерали АД
 • ЗД Евроинс АД
 • ЗК Лев Инс АД
 • ЗК Уника АД
 • ЗАД ОЗК
 • ЗАД ДаллБогг Живот и Здраве АД
 • Други
Ако желаете да следим и администрираме вашата застраховка Автокаско  приложете копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона) и копие от застрахователаната ви полица.
Maximum file size: 2 GB
Политика за поверителност *

ЗАЯВЕТЕ И ВЗЕМЕТЕ ВАШАТА PREMIUM CARD НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО