Автокаско

Запитване за цена

Моля приложете копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона) и получете най-добата цена за вас, използвайи вашата отстъпка.

Свидетелството за регистрация на автомобила (талона) *
Maximum file size: 2 GB
Имейл *
Избор на застрахователна компания
Друга компания
Желана Застрахователна стойност на МПС (лева)
Еднократно или разсрочено плащане на премията? *
Шофьорски стаж *
МПС се използва за? *
МПС ляв волан? *
МПС ставало ли е обект на кражба или противозаконно отнемане? *
МПС служи ли за обезпечение или друг вид кредит? *
Брой ключове *
Брой дистанционни управления *
Притежава ли някой друг освен собственика ключ или дистанционно управление? *
Вид трансмисия *
Вид скоростна кутия *
Брой врати *
Има ли валидна застраховка Каско. Ако да при кой застраховател?
За какъв период е валидната застраховка Каско?
Имало ли е застрахователни събития и ако да какви?
В случай, че отговорите с ДА опишете застрахователното събитие
Желаете ли допълнително покритие автоасистанс (пътна помощ при авария) за България и чужбина?
Моля въвдете телефонния си номер *
Номер на индигирана карта (ако нямате поръчайте безплатно ТУК) *
2 имена за легитимация *
Желана застрахователна стойност на МПС (лева) *
Еднократно или разсрочено плащане на премията? *
Шофьорски стаж *
МПС се използва за? *
МПС ляв волан? *
МПС ставало ли е обект на кражба или противозаконно отнемане? *
МПС служи ли за обезпечение или друг вид кредит? *
Брой ключове *
Брой дистанционни управления *
Притежава ли някой друг освен собственика ключ или дистанционно управление? *
Вид трансмисия *
Вид скоростна кутия *
Брой врати *
Има ли валидна застраховка Каско. Ако да при кой застраховател?
За какъв период е валидната застраховка Каско?
Имало ли е застрахователни събития и ако да какви?
В случай, че отговорите с ДА опишете застрахователното събитие
Желаете ли допълнително покритие автоасистанс (пътна помощ при авария) за България и чужбина?
Моля въвдете телефонния си номер *
Номер на индигирана карта (ако нямате поръчайте безплатно ТУК)
2 имена за легитимация *
Политика за поверителност *

ЗАЯВЕТЕ И ВЗЕМЕТЕ ВАШАТА PREMIUM CARD НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО